Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

 Vui lòng chọn


 
 
 
Liên kết website
LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

 Có 4 bà mẹ ngồi tán ngẫu với nhau. Các bà huyên thuyên nói về những đứa con của mình. Một bà khoe:

- Thằng Tí nhà tôi thế nào lớn lên cũng làm kỹ sư. Hễ nhà có món đồ nào mới mua về

  1. Vững lòng tin !!!
  2. Chỗi dậy, thức dậy
  3. Bụt nhà không thiêng
  4. Thi hành sứ vụ
  5. Đi tìm con người
  6. ĐÁO TẠO TRÁI TIM

3 Phút Cầu Nguyện bằng Thánh Vịnh


LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

 Có 4 bà mẹ ngồi tán ngẫu với nhau. Các bà huyên thuyên nói về những đứa con của mình. Một bà khoe:

- Thằng Tí nhà tôi thế nào lớn lên cũng làm kỹ sư. Hễ nhà có món đồ nào mới mua về

...

Chi tiết