Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

 Vui lòng chọn


 
 
 
Liên kết website
VINH QUANG VÀ NIỀM VUI

Chú giải của Noel Quession - Ông Si-mon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Trang Tin Mừng hôm nay chính là phần tiếp theo bài đọc Tin Mừng Chúa nhật vừa qua. Phêrô, nhân danh nhóm Mười Hai tông đồ đã thừa nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia hay Đấng Kitô.

 

  1. Thầy là ai
  2. Theo gương mẹ
  3. Đức Tin
  4. Hãy bắt đầu từ một việc nhỏ
  5. Sự tốt lành dành cho ta
  6. Nhổ đi hay sống chung

VINH QUANG VÀ NIỀM VUI

VINH QUANG VÀ NIỀM VUI

Chú giải của Noel Quession - Ông Si-mon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Trang Tin Mừng hôm nay chính là phần tiếp theo bài đọc Tin Mừng Chúa nhật vừa qua. Phêrô, nhân danh nhóm Mười Hai tông đồ đã thừa nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia hay Đấng Kitô.

 

...

Chi tiết