Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

 Vui lòng chọn


 
 
 
Liên kết website
Nhổ đi hay sống chung

Bài Tin Mừng Chúa nhật 16, mùa Thường niên, năm A, theo Thánh Matthêu (Mt 13,24-43) ghi lại việc Chúa Giêsu dùng Dụ ngôn cỏ lùng, Dụ ngôn hạt cải và Dụ ngôn men bột để nói về Nước Trời. Trong buổi chia sẻ này, chúng ta chỉ bàn về Dụ ngôn cỏ lùng.

  1. Sức sống của hạt giống
  2. Sống hiền lành và khiêm nhường
  3. Cột trụ Giáo hội
  4. Mình Máu Thánh Đức Kitô
  5. THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN
  6. CẢM NGHIỆM TÁC ĐỘNG CỦA THÁNH THẦN

Nhổ đi hay sống chung

Nhổ đi hay sống chung

Bài Tin Mừng Chúa nhật 16, mùa Thường niên, năm A, theo Thánh Matthêu (Mt 13,24-43) ghi lại việc Chúa Giêsu dùng Dụ ngôn cỏ lùng, Dụ ngôn hạt cải và Dụ ngôn men bột để nói về Nước Trời. Trong buổi chia sẻ này, chúng ta chỉ bàn về Dụ ngôn cỏ lùng.

...

Chi tiết