Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 



Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết website



Liên kết facebook



Guestbook


 

Bài Giảng của Cha Toàn Lễ 1

 

Bài Giảng của Cha Toàn Lễ 2 

 

Hình New Year 2017

 

Đồng Tâm Tháng 2-2017

 

Danh sách Đồng Tâm

 

  

********************************************************

Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017

 

Thứ tư (ngày 01/03/2017) Lễ Tro lúc 9:00 am7:30 pm

 

Thứ tư (ngày 08/03/2017) Giải tội lúc 7:00 pm

 

Thứ năm, sáu (ngày 0910/03/2017) tĩnh tâm lúc 7:30 pm với Lm. Nguyễn Khắc Hy.

 

Thứ bảy (ngày 11/03/2017) tĩnh tâm Giới trẻ lúc 9:30 am tới 3:00 pm với Sơ Kim Ngân (sẽ có ăn trưa và giải tội cho các em).

 

 


 

 

Lạc Quan

- Nghèo ư, cháu là một người giàu đó chứ ?

- Chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu rất nghèo.

- Giả như ta chặt ngón tay cái của cháu, ta trả cháu 3 đồng tiền vàng cháu có đồng ý không?

- Không ạ.

  1. Suy Niệm
  2. Thầy Bảo Cho Anh Em Biết
  3. Suy Niệm
  4. Cầu vừa đủ xài
  5. Hãy Vui Mừng
  6. Mối phúc thật
13/02/2017: Sức mạnh của Giáo Hội nơi các cộng đoàn bị bách hại

Vietcatholic

Chúa Nhật

09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2
Địa Chỉ: 1240 Holbrook Rd San Antonio, Texas 78218

Phone: (210) 646-0726

Bản Đồ

 


 Form liên hệ với từng Đoàn Thể