Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


 

Báo Đồng Tâm

***********************************************

 

 

Chương Trình Mùa Vọng (Lm. Anthony Phúc Nguyễn, CSsr)

 

 

Thứ Tư (12/07/2016): Giải tội cho Cộng Đoàn lúc 7:00PM 

Thứ Năm (12/08/2016): 2 Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (lễ buộc) lúc 9:00AM & 7:30PM 

 

***********************************************

 

Tĩnh Tâm Mùa Vọng

 

Thứ sáu (12/09/2016) lúc 7:30PM

Thứ bảy (12/10/2016) lúc 7:30PM

Chủ Nhật (12/11/2016) Sau Thánh Lễ 2 đến 3:00PM

 

***********************************************

 

Tĩnh Tâm Giới Trẻ & Giải Tội

 

Thứ bảy (12/10/2016) lúc 10:00AM - 3:00PM 

 

***********************************************

 

 

Nguyệt Liễm

 

 
Để tạo điều kiện tốt cho việc thờ phượng và sinh hoạt xin mỗi gia đình ghi danh và đóng Nguyệt Liễm mỗi tháng là $40
 
 


 
 

 


 

 

DỤ NGÔN NGƯỜI PHÚ HỘ VÀ LADARÔ

Trải qua nhiều năm miệt mài trên ghế nhà trường, các bạn sinh viên hôm nay chắc không được nghe những câu hỏi và giải đáp về sự sống đời sau vang lên từ giảng đường đại học. Nhưng ta biết chắc rằng mọi người thuộc mọi nền văn hóa tập đều đặt câu hỏi về vĩnh cửu.

  1. Trân trọng mái ấm gia đình
  2. Niềm vui trong Chúa Thánh Thần
  3. Cho Chúa một cơ hội
  4. Sám hối, hoán cải tấm lòng
  5. Nét xinh tươi nơi những kẻ theo chúa
  6. LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

Chúa Nhật

09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2
Địa Chỉ: 1240 Holbrook Rd San Antonio, Texas 78218

Phone: (210) 646-0726

Bản Đồ

 


 Form liên hệ với từng Đoàn Thể