Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


 

 Đồng Tâm Tháng 1-2017

 

 Danh sách Đồng Tâm

 

 ********************************************************

Chương Trình Tết Đinh Dậu 2017

 

Thứ 7: 1/28/2017 (Mùng 1 Tết): Thánh Lễ  lúc 8:00PM

Chủ Nhật 1/29/2017Thánh Lễ lúc 9:00AM

Văn Nghệ - Hội Chợ lúc 11AM

 


 

********************************************************

Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017

 

Lm. Nguyễn Khắc Hy: ngày 9 và 10/03/2017

 ********************************************************

Nguyệt Liễm

 

 
Để tạo điều kiện tốt cho việc thờ phượng và sinh hoạt xin mỗi gia đình ghi danh và đóng Nguyệt Liễm mỗi tháng là $40
 

 


 

 

Chúa Nhật

09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2
Địa Chỉ: 1240 Holbrook Rd San Antonio, Texas 78218

Phone: (210) 646-0726

Bản Đồ

 


 Form liên hệ với từng Đoàn Thể