Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

 Vui lòng chọn


 
 
 
Liên kết website
Còn cần nữa không?

Chuyện là cách đây khoảng một năm, chị gái của Khanh, tên là Yến, ở California đến thăm gia đình, khi thấy cuốn Kinh Thánh phủ đầy bụi bặm nằm trên bàn thờ, đã mạnh mẽ lưu ý em mình về truyền thống cha mẹ để lại.

  1. Gặp gỡ Đức Kitô phục sinh
  2. Sao không kể người kia?
  3. Hạt Giống Nảy Mầm
  4. Hạt lúa mục nát
  5. Sao lại đuổi khỏi đền thờ
  6. Sao lại cấm?

Còn cần nữa không?

Còn cần nữa không?

Chuyện là cách đây khoảng một năm, chị gái của Khanh, tên là Yến, ở California đến thăm gia đình, khi thấy cuốn Kinh Thánh phủ đầy bụi bặm nằm trên bàn thờ, đã mạnh mẽ lưu ý em mình về truyền thống cha mẹ để lại.

...

Chi tiết