Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

 Vui lòng chọn


 
 
 
Liên kết website
VIỆC CHÍNH YẾU VÀ QUAN TRỌNG

Suy niệm của JKN1. Khi giải quyết những vấn đề quan trọng, việc phân biệt điều chính điều phụ có quan trọng không? Còn trong việc nên thánh, việc giữ đạo, việc vào nước Trời thì sao? Điều nào là điều quan trọng nhất để nên thánh? 2. Đối với Đức Giê-su, thờ phượng Thiên Chúa, cầu nguyện và sống yêu thương, việc nào quan trọng nhất? Cái nào là mục đích, cái nào là phương tiện?

  1. CÔNG BẰNG DỰA TRÊN TÌNH THƯƠNG
  2. DÙNG CHÍNH ĐAU KHỔ VÀ SỰ CHẾT...
  3. Bài hát của bài thơ Đôi Dép
  4. CAN ĐẢM SỬA LỖI
  5. VINH QUANG VÀ NIỀM VUI
  6. Thầy là ai

VIỆC CHÍNH YẾU VÀ QUAN TRỌNG

VIỆC CHÍNH YẾU VÀ QUAN TRỌNG

Suy niệm của JKN1. Khi giải quyết những vấn đề quan trọng, việc phân biệt điều chính điều phụ có quan trọng không? Còn trong việc nên thánh, việc giữ đạo, việc vào nước Trời thì sao? Điều nào là điều quan trọng nhất để nên thánh? 2. Đối với Đức Giê-su, thờ phượng Thiên Chúa, cầu nguyện và sống yêu thương, việc nào quan trọng nhất? Cái nào là mục đích, cái nào là phương tiện?

...

Chi tiết