Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

 Vui lòng chọn


 
 
 
Liên kết website
 

Chương trình Mùa Vọng

 

1 - Lễ vọng Giáng Sinh
         Ngày 24/12 (thứ 4) lúc 7:30 p.m. - Hát
                                              9:00 p.m. - Thánh lễ

                                              10:30 p.m. - Tiệc sau Thánh Lễ

                                                                

 

2 - Đại lễ Giáng Sinh
         Ngày 25/12 (thứ 5) lúc 10 a.m.

 

3Lễ Đức mẹ là mẹ Thiên Chúa
         Ngày 01/01/2015 (thứ 5) lúc 10 a.m.

 


 

Kinh Thánh dành cho bé

  

 

Tư liệu và các bài giảng - suy niệm

 

Lịch phục vụ đọc sách trong năm 2014

 

Chúa là Vua

Chúa Giêsu sẽ chọn chiên ra khỏi dê. Ngài phán xét con người theo tiêu chuẩn của Đức Bác Ái, và thưởng hay phạt tùy theo những gì con người làm cho tha nhân.

  1. Lảm để xứng đáng
  2. Dấu Chỉ Của Hòa Bình
  3. Nhà Thờ trở nên Công Cộng
  4. Dụ Ngôn Cây Chuối
  5. Trò chơi hòa bình
  6. Truyền Giáo Bằng Đời Sống

Chúa là Vua

Chúa là Vua

Chúa Giêsu sẽ chọn chiên ra khỏi dê. Ngài phán xét con người theo tiêu chuẩn của Đức Bác Ái, và thưởng hay phạt tùy theo những gì con người làm cho tha nhân.

...

Chi tiết