Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

 Vui lòng chọn


 
 
 
Liên kết website
Sự tốt lành dành cho ta

Thương thì cho : thương ít cho ít, thương nhiều cho nhiều. Nếu muốn biết người nào đó thương mình thật không thì hãy xem người đó có cho mình cái gì không.

  1. Nhổ đi hay sống chung
  2. Sức sống của hạt giống
  3. Sống hiền lành và khiêm nhường
  4. Cột trụ Giáo hội
  5. Mình Máu Thánh Đức Kitô
  6. THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN

Sự tốt lành dành cho ta

Sự tốt lành dành cho ta

Thương thì cho : thương ít cho ít, thương nhiều cho nhiều. Nếu muốn biết người nào đó thương mình thật không thì hãy xem người đó có cho mình cái gì không.

...

Chi tiết