Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

 Vui lòng chọn


 
 
 
Liên kết website
Trò chơi hòa bình

 làm sao trẻ em biết chơi trò hòa bình, khi người lớn cứ chơi trò chiến tranh? Làm sao trẻ em biết chơi hòa bình, khi trong nhà, cha mẹ, anh chị lớn bất hòa, cãi cọ… khi ngoài xóm ngõ người lớn chửi bới, đánh nhau…?

  1. Truyền Giáo Bằng Đời Sống
  2. Y phục tiệc cưới
  3. DỤ NGÔN NHỮNG TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN
  4. VIỆC CHÍNH YẾU VÀ QUAN TRỌNG
  5. CÔNG BẰNG DỰA TRÊN TÌNH THƯƠNG
  6. DÙNG CHÍNH ĐAU KHỔ VÀ SỰ CHẾT...

Trò chơi hòa bình

Trò chơi hòa bình

 làm sao trẻ em biết chơi trò hòa bình, khi người lớn cứ chơi trò chiến tranh? Làm sao trẻ em biết chơi hòa bình, khi trong nhà, cha mẹ, anh chị lớn bất hòa, cãi cọ… khi ngoài xóm ngõ người lớn chửi bới, đánh nhau…?

...

Chi tiết