Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

 Vui lòng chọn


 
 
 
Liên kết website
DÙNG CHÍNH ĐAU KHỔ VÀ SỰ CHẾT...

Suy Niệm của JKN - Dùng chính đau khổ và sự chết để giải thoát khỏi đau khổ và sự chết. Câu hỏi gợi ý: 1. Đức Giêsu nói Ngài từ «trời» xuống. Vậy «trời» ở đây là gì? Có phải là không gian bao la với hàng tỷ tỷ tinh tú không? 2. «Con Người phải được giương cao» nghĩa là gì? Đức Giêsu đã dùng cách gì để cứu con người khỏi đau khổ và đem lại hạnh phúc cho họ? Nếu Ngài dùng cách ấy, thì đó có phải là cách tối ưu và hữu hiệu nhất không?

  1. Bài hát của bài thơ Đôi Dép
  2. CAN ĐẢM SỬA LỖI
  3. VINH QUANG VÀ NIỀM VUI
  4. Thầy là ai
  5. Theo gương mẹ
  6. Đức Tin

DÙNG CHÍNH ĐAU KHỔ VÀ SỰ CHẾT...

DÙNG CHÍNH ĐAU KHỔ VÀ SỰ CHẾT...

Suy Niệm của JKN - Dùng chính đau khổ và sự chết để giải thoát khỏi đau khổ và sự chết. Câu hỏi gợi ý: 1. Đức Giêsu nói Ngài từ «trời» xuống. Vậy «trời» ở đây là gì? Có phải là không gian bao la với hàng tỷ tỷ tinh tú không? 2. «Con Người phải được giương cao» nghĩa là gì? Đức Giêsu đã dùng cách gì để cứu con người khỏi đau khổ và đem lại hạnh phúc cho họ? Nếu Ngài dùng cách ấy, thì đó có phải là cách tối ưu và hữu hiệu nhất không?

...

Chi tiết